Mikulášská kryptobesídka 2024

Praha, 5.12.–6.12.2024
Hotel Olympik, Sokolovská 138, Praha (sál Olymp)

Mikulášská kryptobesídka, český a slovenský workshop, se koná letos po třiadvacáté. Je zaměřena na podporu úzké spolupráce odborníků se zájmem o teoretickou a aplikovanou kryptografii a další příbuzné oblasti informační bezpečnosti. Hlavním cílem je vytvořit prostředí pro neformální výměnu informací a nápadů z minulých, současných i budoucích projektů. Cítíme potřebu setkání expertů s jejich kolegy bez obchodních vlivů, starostí s (potenciálními) zákazníky, šéfy a dalšími rozptylujícími faktory. ;-)

Letos také pořádáme soutěž o nejlepší studentskou práci v oblasti informační bezpečnosti a kryptologie pod názvem KEYMAKER 2024. Podmínky pro účast je možné nalézt ve Výzvě pro autory.

Program workshopu se skládá z:

Součástí programu workshopu budou zvané přednášky. Předběžně domluveni jsou následující řečníci:

Ubytování

V hotelu Olympik (místo konání kryptobesídky) - Hotel Olympik, Sokolovská 138, Praha

Organizuje

Trusted Network Solutions, a.s.
Ptašínského 309/06, 602 00 Brno
společnost zapsána u rejstříkového soudu v Brně, spisová značka B 3536
IČO: 26239701
DIČ: CZ26239701
Bankovní spojení: Fio banka, a.s., číslo účtu 2200554998/2010
Kontaktní email: zriha@fi.muni.cz
Kontaktní telefon: 732 646 561
Variabilní symbol pro platby: je součástí zálohové faktury

Programový výbor

  • Vašek Matyáš, FI MU, Brno, ČR – předseda
  • Jan Hajný, FEKT VUT v Brně, CZ
  • Peter Gaži, IOHK Research, SR
  • Bohuslav Rudolf, NÚKIB & MFF UK, Praha, ČR
  • Martin Stanek, UK, Bratislava, SR
  • Petr Švenda, FI MU, Brno, CZ
  • Marek Sýs, FI MU, Brno, CZ
  • Ivan Homoliak, FIT VUT v Brně, CZ
  • Adolf Středa, MFF UK, CZ

Mediální partneři


Pořádá

Za podpory