Mikulášská kryptobesídka 2022

Praha, 8.9.–9.9.2022

Mikulášská kryptobesídka, český a slovenský workshop, se koná letos podvacáté. Je zaměřena na podporu úzké spolupráce odborníků se zájmem o teoretickou a aplikovanou kryptografii a další příbuzné oblasti informační bezpečnosti. Hlavním cílem je vytvořit prostředí pro neformální výměnu informací a nápadů z minulých, současných i budoucích projektů. Cítíme potřebu setkání expertů s jejich kolegy bez obchodních vlivů, starostí s (potenciálními) zákazníky, šéfy a dalšími rozptylujícími faktory. ;-)

Pokyny pro autory

Přijímány jsou příspěvky zaměřené především na oblasti kryptoanalýzy, aplikované kryptografie, bezpečnostních aplikací kryptografie a dalších souvisejících oblastí. Návrhy se přijímají odděleně pro sekci KEYMAKER (studentská soutěž) a pro hlavní program workshopu. Oba druhy návrhů mají požadovaný rozsah 5–15 stran A4 a připravenost pro anonymní hodnocení (bez jmen autorů a zjevných odkazů).

Identifikační a kontaktní údaje prosím pošlete v těle e-mailu s příspěvkem jakožto přílohou a jasným označením KEYMAKER nebo STANDARD TRACK.

Pro formátování příspěvků použijte šablony Springer LNCS (OverLeaf zde). Příspěvky mohou být napsané v češtině, slovenštině, nebo angličtině.

Návrhy příspěvků budou posouzeny PV a autoři budou informováni o přijetí/odmítnutí do 24. června 2022. Upravený příspěvek pro sborník workshopu pak musí být dodán, společně s krátkým životopisem (50-100 slov), do 19. července 2022.

Zasílání příspěvků

Příspěvky připravené podle výše uvedených pokynů zasílejte ve formátu RTF nebo PDF, a to tak, aby na uvedenou adresu přišly nejpozději do 22. května 2022. Pro podávání příspěvků prosím použijte adresu matyas ZAVINAC fi.muni.cz a do předmětu zprávy uveďte "MKB 2022 -- navrh prispevku". Příjem návrhů bude potvrzován do dvou pracovních dnů od přijetí.

Důležité termíny

Podání návrhů příspěvků:  22. května 2022
Oznámení o přijetí/odmítnutí:  24. června 2022
Příspěvky pro sborník:  19. července 2022
Workshop:  8.9–9.9.2022

Programový výbor

  • Vašek Matyáš, FI MU, Brno, ČR – předseda
  • Jan Hajný, FEKT VUT v Brně, CZ
  • Peter Gaži, IOHK Research, SR
  • Bohuslav Rudolf, NÚKIB & MFF UK, Praha, ČR
  • Martin Stanek, UK, Bratislava, SR
  • Petr Švenda, FI MU, Brno, CZ
  • Marek Sýs, FI MU, Brno, CZ

Mediální partneři