Mikulášská kryptobesídka 2010

Praha, 2.–3. prosinec 2010
Hotel Olympik, Sokolovska 138, Praha (sál Olymp)

Mikulášská kryptobesídka, český a slovenský workshop, se koná letos podeváté. Je zaměřena na podporu úzké spolupráce odborníků se zájmem o teoretickou a aplikovanou kryptografii a další příbuzné oblasti informační bezpečnosti. Hlavním cílem je vytvořit prostředí pro neformální výměnu informací a nápadů z minulých, současných i budoucích projektů. Cítíme potřebu setkání expertů s jejich kolegy bez obchodních vlivů, starostí s (potenciálními) zákazníky, šéfy a dalšími rozptylujícími faktory. ;-)

Letos také pořádáme soutěž o nejlepší studentskou práci v oblasti informační bezpečnosti a kryptologie pod názvem KEYMAKER 2010. Podmínky pro účast je možné nalézt ve Výzvě pro autory.

Program workshopu se skládá z:

Součástí programu workshopu budou zvané přednášky. Předběžně domluveni jsou následující řečníci:

Registrační poplatky

Registrační poplatek zahrnuje: sborník a účast na obou dnech workshopu. Termín pro včasnou registraci je 08.11.2010!

Od 09. 11. 2010 – jednotná
2880 Kč

Sborník workshopu (včetně vstupu):
2880 Kč


Ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH.

Ubytování

V hotelu Olympik (místo konání kryptobesídky) - Hotel Olympik, Sokolovska 138, Praha

Organizuje

Trusted Network Solutions, a.s.
Žižkova 600, 664 01 Bílovice nad Svitavou
společnost zapsána u rejstříkového soudu v Brně, spisová značka B 3536
IČO: 26239701
DIČ: CZ26239701
Bankovní spojení: Volksbank, a.s., číslo účtu 4010043950/6800
Kontaktní email: mkb10@buslab.org
Kontaktní telefon:
732 646 561
Variabilní symbol pro platby: je součástí zálohové faktury

Programový výbor

  • Vašek Matyáš, FI MU, Brno, ČR – předseda
  • Otokar Grošek, STU Bratislava, SR
  • Vlastimil Klíma, KNZ, ČR
  • Jan Krhovják, Cepia Technologies, ČR
  • Luděk Smolík, Siegen, SRN
  • Martin Stanek, UK, Bratislava, SR
  • Pavel Vondruška, Telefónica O2 & UK, ČR

Mediální partneři


Pořádá

Za podpory