Mikulášská kryptobesídka 2015

Praha, 3.–4. prosinec 2015

Mikulášská kryptobesídka, český a slovenský workshop, se koná letos popatnácté. Je zaměřena na podporu úzké spolupráce odborníků se zájmem o teoretickou a aplikovanou kryptografii a další příbuzné oblasti informační bezpečnosti. Hlavním cílem je vytvořit prostředí pro neformální výměnu informací a nápadů z minulých, současných i budoucích projektů. Cítíme potřebu setkání expertů s jejich kolegy bez obchodních vlivů, starostí s (potenciálními) zákazníky, šéfy a dalšími rozptylujícími faktory. ;-)

Pokyny pro autory

Přijímány jsou příspěvky zaměřené především na oblasti kryptoanalýzy, aplikované kryptografie, bezpečnostních aplikací kryptografie a dalších souvisejících oblastí. Návrhy se přijímají odděleně pro sekci KEYMAKER (studentská soutěž) a pro hlavní program workshopu. Oba druhy návrhů mají požadovaný rozsah 5–15 stran A4 a připravenost pro anonymní hodnocení (bez jmen autorů a zjevných odkazů).

Identifikační a kontaktní údaje prosím pošlete v těle e-mailu s příspěvkem jakožto přílohou a jasným označením KEYMAKER nebo STANDARD TRACK.

Pro formátování příspěvků použijte následující šablony pro Word a LaTeX Příspěvky mohou být napsané v češtině, slovenštině, nebo angličtině.

Návrhy příspěvků budou posouzeny PV a autoři budou informováni o přijetí/odmítnutí do 30. října 2015. Upravený příspěvek pro sborník workshopu pak musí být dodán, společně s krátkým životopisem (50-100 slov), do 11. listopadu 2015.


Zasílání příspěvků

Příspěvky připravené podle výše uvedených pokynů zasílejte ve formátu RTF nebo PDF, a to tak, aby na uvedenou adresu přišly nejpozději do 29.  září 2015. Pro podávání příspěvků prosím použijte adresu matyas ZAVINAC fi.muni.cz a do předmětu zprávy uveďte "MKB 2015 -- navrh prispevku". Příjem návrhů bude potvrzován do dvou pracovních dnů od přijetí.

Důležité termíny

Podání návrhů příspěvků:  29. září 2015
Oznámení o přijetí/odmítnutí:  30. října 2015
Příspěvky pro sborník:  11. listopadu 2015
Workshop:  3.–4. prosince 2015

Programový výbor

  • Vašek Matyáš, FI MU, Brno, ČR – předseda
  • Michal Hojsík, UK, Praha, CZ
  • Marek Kumpošt, NetSuite & FI MU, Brno, CZ
  • Tomáš Rosa, Raiffeisenbank, CZ
  • Peter Gaži, IST Austria, AT
  • Bohuslav Rudolf, NBÚ, CZ

Mediální partneři