Mikulášská kryptobesídka 2009

Praha, 3.–4. prosinec 2009
Hotel Olympik, Sokolovska 138, Praha (sál Olymp)

Mikulášská kryptobesídka, český a slovenský workshop, se koná letos podeváté. Je zaměřena na podporu úzké spolupráce odborníků se zájmem o teoretickou a aplikovanou kryptografii a další příbuzné oblasti informační bezpečnosti. Hlavním cílem je vytvořit prostředí pro neformální výměnu informací a nápadů z minulých, současných i budoucích projektů. Cítíme potřebu setkání expertů s jejich kolegy bez obchodních vlivů, starostí s (potenciálními) zákazníky, šéfy a dalšími rozptylujícími faktory. ;-)

Program workshopu se skládá z:

Součástí programu workshopu budou zvané přednášky. Předběžně domluveni jsou následující řečníci:

Registrační poplatky

Registrační poplatek zahrnuje: sborník a účast na obou dnech workshopu. Termín pro včasnou registraci je 11. 11. 2009!

Do 11. 11. 2009 – včasná
2499 Kč

Do 11. 11. 2009 – studenti a DSM
2142 Kč

Od 12. 11. 2009 – jednotná
2856 Kč

Sborník workshopu (včetně vstupu):
2856 Kč


Ceny jsou uvedeny včetně 19% DPH.

Ubytování

V hotelu Olympik (místo konání kryptobesídky) - Hotel Olympik, Sokolovska 138, Praha

Organizuje

Trusted Network Solutions, a.s.
Žižkova 600, 664 01 Bílovice nad Svitavou
společnost zapsána u rejstříkového soudu v Brně, spisová značka B 3536
IČO: 26239701
DIČ: CZ26239701
Bankovní spojení: Volksbank, a.s., číslo účtu 4010043950/6800
Kontaktní email: mkb09@buslab.org
Kontaktní telefon:
721 931 096
Variabilní symbol pro platby: je součástí zálohové faktury

Programový výbor

  • Jan Bouda, FI MU, Brno, ČR
  • Petr Hanáček, FIT VUT v Brně, ČR
  • Vašek Matyáš, FI MU, Brno, ČR – předseda
  • Štefan Porubský, ÚI AV ČR, Praha, ČR
  • Zdeněk Říha, FI MU, Brno, ČR
  • Luděk Smolík, Siegen, SRN
  • Jiří Tůma, MFF UK, Praha, ČR
  • Jozef Vyskoč, VaF, Rovinka, SR

Mediální partneři


Pořádá

Za podpory